Nieuwsitem

Projectoproep 2023 Belgisch EBP-network

17/02/2022

Het Belgisch evidence-based practice (EBP)-netwerk doet een oproep tot indienen van projecten voor 2023

Vier soorten projecten kunnen worden ingediend:

· Volledige ontwikkeling van een nieuwe richtlijn.

· Aanpassing van een bestaande buitenlandse richtlijn aan de Belgische context.

· Update van een bestaande Belgische richtlijn.

· Implementatie van een bestaande Belgische richtlijn (voor meer informatie, zie deel 2 van de onderstaande bijlage).

Deze projecten moeten betrekking hebben op de eerstelijnszorg, en bij voorkeur op de 11 disciplines binnen het netwerk: huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, apothekers, diëtisten, tandartsen, logopedisten, podologen, ergotherapeuten en psychologen.

Wetenschappelijke/professionele organisaties van zorgverleners en patiënten worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen. We vragen elke organisatie om zich te beperken tot één project. Deel 1 van de onderstaande bijlage somt de prioriteiten op van de publieke en wetenschappelijke autoriteiten voor 2023-2024. De criteria die zullen worden gebruikt om elk voorstel te beoordelen, kan u vinden in deel 2. Uw voorstel kan tot deze prioriteiten behoren, maar dit is niet verplicht. Deel 3 bevat een kort overzicht van de procedure en de concepten die door het EBP-netwerk worden gebruikt.

Bekijk deze bijlage voor alle nodige informatie. 

Enkel voorstellen die worden ingediend via dit formulier komen in aanmerking. Het geeft u de mogelijkheid om uw voorstel te onderbouwen op basis van de vooraf gedefinieerde criteria. Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar jef.adriaenssens@kce.fgov.be.

U kan uw voorstel tot en met 1 mei indienen.