Documentatie

1. Charter en strategisch plan van het EBP-netwerk

Het EBP-Charter van goed bestuur omschrijft en verklaart de verschillende rollen, entiteiten en processen in het Belgische Evidence-based Practice Netwerk. De hoofdbedoeling van dit document is voor elke stakeholder zijn plaats, rol, toegevoegde waarde en verantwoordelijkheden bij de algemene werking van het Netwerk te verduidelijken.

Bijlagen:

Het strategisch plan van het EBP-netwerk geeft een overzicht van de strategische doelstellingen voor de periode 2021-2025, die de missie en visie moeten waar maken.

Bekijk het strategisch plan:

 

 

2. Validatie door Cebam

Alleen betrouwbare informatie op ebpracticenet

Alle informatie op deze website werd door Cebam getoetst op methodologische betrouwbaarheid. Een methodiek voor het grondig evalueren van het evidence-besad-gehalte van de praktijkrichtlijnen is al enkele jaren in gebruik. Andere bronnen van informatie, in kaart gebracht op basis van de feedback van de verschillende gezondheidszorgactoren, worden doorgelicht voor mogelijke publicatie, zodat alleen betrouwbare informatie bruikbaar tijdens het contact met de patiënt (point-of care informatie) op één site te vinden is.
De methodiek bestaat uit 2 fasen:

 • Allereerst het toetsen van de ontvankelijkheid van de informatie. Informatie is ontvankelijk voor ebpracticenet als ze point-of-care is en als het onderliggende methodologisch proces voor deze informatie beschikbaar is.
 • In de volgende fase worden onder meer de transparantie en de wetenschappelijke gedegenheid nagegaan. Ebpracticenet werkt hiervoor nauw samen met Cebam, die als onafhankelijk evaluator optreedt.

 

Meer informatie in verband met de procedures die Cebam gebruikt voor de evaluatie van EBP-informatie is terug te vinden via onderstaande link:

 

 

3. Belgische adaptaties

3.1 Betekenis van de datums gekoppeld aan een richtlijn

Wanneer u in de titelbalk op de datum klikt, verschijnt een scherm met 2 of drie datums. Wat is de betekenis van deze datums?

Creatie

Dit is de datum die door de producent van de richtlijn is opgegeven als creatiedatum van de richtlijn. Deze datum wijzigt niet.

Datum laatste update

Wanneer een producent de richtlijn herziet, en al dan niet wijzigingen doorvoert, ontvangen we deze tweede datum.

 • Deze datum wijzigt bij elke aanpassing door de producent.
 • Wijzigingen ten opzichte van een vorige versie herkent u omdat de tekst onderlijnd is. Wanneer u de muis op de wijziging plaatst, ziet u de datum van wijziging.
Datum laatste contextnazicht

Dit is de datum waarop de Belgische redacteurs de richtlijn hebben nagekeken op context. Op basis van dit nazicht kan het zijn dat er een adaptatie of noot wordt toegevoegd aan de richtlijn (zie hierna)
De status van de richtlijn wordt nu gewijzigd:

 • Buitenlandse richtlijn aangepast aan de Belgische zorgcontext:
  De richtlijn is nagekeken en is conform de Belgische zorgcontext. Eventuele afwijkingen worden zichtbaar gemaakt via een Adaptatie of Noot (zie verder.
 • Buitenlandse richtlijn, contextadaptatie in herziening:
  De richtlijn is al eerder nagekeken, maar er zijn nog elementen die onderzocht moeten worden, bijvoorbeeld omdat de producent nieuwe wijzigingen heeft gepubliceerd, of omdat onze redacteurs nog bezig zijn met hun onderzoek.
 • Buitenlandse richtlijn:
  De richtlijn is niet aangepast aan de Belgische zorgcontext. Dat kan zijn omdat het een volledig nieuwe richtlijn is die de redacteurs nog niet hebben nagekeken, of omdat de inhoud in die mate afwijkt van de Belgische zorgcontext dat we de richtlijn niet aanpassen.

Deze datum wijzigt bij elk nieuw nazicht door de Belgische redacteurs. Het kan zijn dat deze datum recenter of ouder is dan de Datum laatste update (door de producent).

 • Wanneer deze datum recenter is dan de vorige, dan is het contextnazicht gebeurd na de laatste update door de producent.
 • Wanneer deze datum ouder is dan de Datum laatste update, dan is er een nieuwere versie door de producent gepubliceerd, en moet er opnieuw een contextnazicht gebeuren door de Belgische redacteurs.

3.2 De contextuele aanpassing aan de Belgische zorgcontext

Wanneer de redacteurs de richtlijn nakijken en een vraag hebben omtrent de Belgische zorgcontext, wordt deze vraag door een tweede redacteur onderzocht en wordt een noot geformuleerd. Dit proces kan een aantal weken duren, bijvoorbeeld wanneer het antwoord van een expert wordt gevraagd. Daarenboven wordt zowel de Vlaamse als de Brusselse en Waalse context nagekeken.

 

4. Brontypes

Richtlijn:

 • Volgt een doorgedreven wetenschappelijk proces in samenwerking met alle relevante disciplines en stakeholders.
 • Doet aanbevelingen voor de praktijk op basis van een systematische afweging van voor- en nadelen en van andere overwegingen.

EBP-bron:

 • Kritische bespreking van ‘het beste bewijs’ voor een bepaalde vraag. Dit kan een systematische review of verschillende wetenschappelijke studies zijn, of een richtlijn.
 • Geeft een samenvatting van het gevonden bewijs.

5. Aanbevelingen implementatieacties

Ebpracticenet streeft ernaar de implementatie van aanbevelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg te bevorderen. 

Ondanks het uitgebreide aanbod van kwaliteitsvolle evidence-based informatie blijkt gedragsverandering van zorgverleners in de dagelijkse praktijk niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat aanbevelingen ook echt toegepast worden in de dagelijkse praktijk?

 

5.1 Rapport: Aanbevelingen voor implementatieacties voor oordeelkundig gebruik van antibiotica in de eerste lijn

In dit rapport onderzoeken we wat de problemen zijn die leiden tot het hoge aantal antibioticavoorschriften bij luchtweginfecties in de Belgische eerste lijn, en onderzoeken we mogelijkheden om in te grijpen. Op basis hiervan besluiten we dat effectieve interventies beschikbaar zijn om voorschrijfgedrag van huisartsen te veranderen.