Nieuwsitem

Overheidsopdracht: lokaal antibioticastewardship

26/04/2022

In het kader van de FOD projecten voor het EBP-plan lanceert de FOD de eerste overheidsopdracht van het jaar.

De opdracht betreft het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een implementatieproject: lokaal antibioticastewardship, met als primair doel antibioticavoorschriften door huisartsen bij veelvoorkomende luchtweginfecties te verminderen.

De informatiesessie zal doorgaan op dinsdag 17 mei 2022 om 10u00.

De offertes en de gevraagde aanvullende documenten moeten voor donderdag 30 juni 2022 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

Link naar het lastenboek en bijbehorende documenten : e-Notification (publicprocurement.be)

Dossiernummer TED : 2022/S 072-192609 

Dossiernummer BDA : 2022-513255