Nieuwsitem

Extra projectoproep rond de aanpak van COVID

14/03/2022

Het Belgisch evidence-based practice (EBP)-netwerk doet een bijkomende oproep tot indienen van een project.

Opgelet: dit is een oproep voor een onderzoeksvoorstel. De toekenning aan een uitvoerder gebeurt in een tweede fase van deze oproep via een aanbestedingsprocedure.

Specifieke informatie

· Het project moet een bijkomende waarde creëren voor de aanpak van de COVID-problematiek (zowel diagnose, behandeling, opvolging, revalidatie, als organisatie van zorg komen in aanmerking).

· Gunning van het project kan nog dit jaar maar het mag verder lopen in 2023

 

Het EBP Netwerk voorziet vier mogelijke soorten projecten die kunnen worden ingediend:

· Volledige ontwikkeling van een nieuwe richtlijn;

· Aanpassing van een bestaande buitenlandse richtlijn aan de Belgische context;

· Update van een bestaande Belgische richtlijn;

· Implementatietraject van een bestaande Belgische richtlijn;

· Ook afgeleide en ondersteunende producten kunnen in aanmerking komen.

 

Deze projecten moeten betrekking hebben op de eerstelijnszorg, en bij voorkeur op de 11 disciplines binnen het netwerk: huisartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, apothekers, diëtisten, tandartsen, logopedisten, podologen, ergotherapeuten en/of psychologen.

Wetenschappelijke/professionele organisaties van zorgverleners en patiënten worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen. We vragen elke organisatie om zich te beperken tot één project. De criteria die zullen worden gebruikt om elk voorstel te beoordelen, kan u vinden in dit document. Voor het toe te kennen project is een maximum budget van € 150.000 (inclusief btw) voorzien.

Enkel voorstellen die worden ingediend via dit formulier komen in aanmerking. Het geeft u de mogelijkheid om uw voorstel te onderbouwen op basis van de vooraf gedefinieerde criteria. Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar jef.adriaenssens@kce.fgov.be.

U kan uw voorstel tot en met 30 april 2022 indienen.

Desgevallend mag u deze oproep ook binnen uw netwerk verspreiden.